Những Chính Sách Hỗ Trợ Kế Toán Đối Với Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp

Các cụ có câu “ Phi thương bất phú”, cũng như trong nền kinh tế hội nhập hiện nay rất nhiều người có đam mê kinh doanh, và mong muốn được làm giàu nhờ việc kinh doanh. Nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh, Chính phủ Việt Nam dã đứng lên và đưa ra những chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ đến với các doanh nghiệp như các chính sách thuế, chính sách tín dụng. Nhưng không phải chính sách nào mà Chính phủ đưa ra cũng phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp hiện nay, chính vì thế mà chính sách cần được xem xét lại và điều chỉnh sao cho phù hợp.

Doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam 2011- 2017:

Giai đoạn 2011 – 2017 được coi là giai đoạn đánh dấu sự phát triển của khu vực Doanh nghiệp , điều đó được chứng minh thông qua số lượng doanh nghiệp tăng và vốn đăng ký cũng dần tăng theo từng năm. Quy mô của các doanh nghiệp được thành lập cũng tăng lên cho đến năm 2017 tổng số vốn đăng ký đã lên đến 1.295. 000 tỷ đồng. Điều đó cho thấy, Việt Nam đang trong xu thế thanh lọc mạnh mẽ của thị trường cũng giống với xu thế chung của các doanh nghiệp khởi nghiệp trên thế giới.

Hệ thống chính sách tài chính thúc đẩy nhanh doanh nghiệp khởi nghiệp:

Chính phủ Việt Nam đang ngày càng chú tâm đến quá trình khởi nghiệp của nhiều doanh nghiệp có tiềm năng, chính vì thế hệ thống chính sách hỗ trợ là không thể thiếu. Đầu tiên chính sách huy động vốn, đối với một doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp, vốn là quan trọng nhất, theo chính sách của Chính phủ vốn của doanh nghiệp huy động qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hướng nâng cao tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp khi huy động vốn trên thị trường trái phiếu. Bên cạnh đó, chính sách huy động vốn còn được xây dựng với nhiều nội dung đổi mới, phù hợp với thực tiễn phát triển, chính sách tín dụng của nhà nước cũng được thay đổi và được điều chỉnh phù hợp với biến động của nền kinh tế vĩ mô. Thứ hai là chính sách về thuế, nhiều doanh nghiệp khi bắt đầu khởi nghiệp chưa có những kỹ năng xử lý các giấy tờ liên quan đến thuế doanh nghiệp, chính vì thế mà có nhiều khả năng xảy ra nhiều sai sót. Chính phủ đã đưa ra những chính sách ưu đãi thuế doanh nghiệp khởi nghiệp như nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng nhiều công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo theo quy định của pháp luật; phát triển công nghệ sinh học dự án đầu tư mới của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường… Cuối cùng là chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán đối với doanh nghiệp để hỗ trợ nền kinh tế tư nhân, các công cụ kế toán, kiểm toán được được Bộ tài chính kịp thời hoàn thiện và triển khai áp dụng cho các doanh nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn mực quốc tế về kiểm toán, kế toán.

Một số vấn đề đặt ra đối với công ty khởi nghiệp

Những vấn đề đặt ra trong việc : Kênh huy động vốn phát hành trái phiếu doanh nghiệp chưa được thực hiện như hiệu quả mong đợi bởi thiếu hệ thống các nhà đầu tư, sức cầu thấp, chưa hình thành được thị trường ở mức tín nhiệm Doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai cần đề cập là doanh nghiệp khởi nghiệp thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, chính vì thế mà năng lực tài chính yếu. Thêm vào đó, những chính sách tài chính đối với doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ là một phần trong các chương trình hoặc chính sách chung cho mọi thành phần kinh tế vì thế mà chưa có điều chỉnh kịp thời để giải quyết những vướng mắc, khó khăn đặt ra và hỗ trợ doanh nghiệp.

Giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, để có thể thực hiện tốt hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển mạnh trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, đầu tiên cần nghiên cứu để tìm hiểu thêm nhiều kênh huy động vốn cho doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp, chú trọng huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Thứ hai cần thúc đẩy sự phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp thông qua triển khai đề án tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp và Rà soát lại điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo nguyên tắc gắn với công bố thông tin công khai và thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung; thêm vào đó không quên khuyến khích công ty đưa ra trái phiếu lên niêm yết cùng việc xây dựng cổng thông tin trái phiếu. Thứ ba là thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế hải quan và kho bạc nhà nước.

36

No Responses

Write a response