Một Số Điểm Mới Trong Chính Sách Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Bắt đầu từ giữa tháng năm năm 2018, thầm quyền , thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiễm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước được thực hiện theo quy định tại thông tư sô 04/2018 TT- BNV do Bộ Nội vụ ban hành. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về những thông tin này thông qua bài viết này nhé.

Đối tượng áp dụng: Cũng như theo thông tư được ban thành thì các cơ quan có liên quan trong việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng bao gồm các cơ quan phụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; Các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị tổ chức các ngân sách nhà nước ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị thành lập; hay các cơ quan Nhà nước được cấp vốn để hoạt động theo mục tiêu chính trị – xã hội cụ thể. Để kế toán được bổ nhiệm thành kế toán trưởng cần phải đầy đủ tiêu chuẩn cũng như các tiêu chí được quy định trong thông tư, tại Nghị định 21 số 174/2016/NĐ-CP.
Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, tìm hiểu về thông tư đã chỉ rõ, thẩm quyền bổ nhiệm gồm Bộ trưởng bộ tài chính bổ nhiệm lại kế toán trưởng, đơn vị kế toán thuộc cơ quan cho nhiệm vụ phụ thu, chi ngân sách trung ương; cấp có thẩm quyền bổ nhiệm là cơ quan có nhiệm vụ phụ thu, chi ngân sách địa phương có thể bổ nhiệm Phỏ Thủ tướng đơn vị; đối với các cơ quan Nhà nước, cơ quan công lập bổ nhiệm đơn vị dự toán cấp I cấp trung ương. Còn với các cơ quan Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần bổ nhiệm cấp I thuộc địa phương.

Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán bố trí phụ trách kế toán bao gồm đầy đủ các giấy tờ liên quan đến cá nhân được bổ nhiệm như Sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm, bảo sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, xác nhận của đơn vị kế toán; cùng với nó là văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị.

Về phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, thông qua thông tư được bổ nhiệm kế toán trưởng đã trình bày rõ ràng và chính xác. Nhiệm vụ của một kế toán trưởng tại bất kỳ doanh nghiệp hay công ty nào cũng có vai trò trong việc thu , chi ngân sách nhà nước các cấp; cơ quan Nhà nước ; đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước các tổ chức được nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị – xã hội cụ thể, từ trách nhiệm đó cũng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở. Bên cạnh đó, còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán công việc theo quy định của cấp thẩm quyền cơ sở nếu trở thành kế toán trưởng của các đơn vị khác, và những phụ cấp đều phù hợp với trách nhiệm công việc mà người kế toán trưởng đã đảm nhận, và hoạt động của kế toán trưởng phải phù hợp với hoạt động và tiến trình của doanh nghiệp mình.

Việc bổ nhiệm kế toán trưởng mới theo thông tư đưa ra của chính phủ góp phần xây dựng được đội ngũ kế toán trưởng làm việc có trách nhiệm đồng thời nâng cao tinh thần làm việc phấn đấu, cầu tiến trong công việc của rất nhiều kế toán viên trong đơn vị.

22

No Responses

Write a response