Hạch Toán Ủy Thác Xuất Nhập Khẩu Theo Thông Tư 200

Nhập khẩu là một hoạt động thương mại, được diễn ra nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu giữa cá nhân, tố chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài bằng hình thức mua bán, hàng hóa, sản phẩm.Nhập khẩu ủy thác được thực hiện khi đối tượng nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm không thể trực tiếp nhập khẩu được mà phải thông qua một đối tượng khác gọi là đối tượng trung gian ví dụ như các công ty làm dịch vụ ủy thác nhập khẩu. Trong lĩnh vực nhập khẩu ủy thác có một bộ phận giữ vai trò rất quan trọng, đó là bộ phận kế toán. Bộ phận kế toán trong lĩnh vực này phải làm rất nhiều công việc liên quan đến rất nhiều nghiệp vụ giữa bên ủy thác nhập khẩu, bên giao ủy thác nhập khẩu và bên bán hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy kế toán cần phải làm gì để thực hiện tốt các nghiệp vụ về nhập khẩu ủy thác đó.

Kế toán hạch toán ủy thác nhập khẩu như thế nào?

Kế toán xuất nhập khẩu là một lĩnh vực tương đối khó đòi hỏi kế toán phải có trình độ chuyên môn và hiểu biết về lĩnh vực này. Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu kế toán phải biết các bước, các quy trình, các nghiệp vụ hạch toán. Đối với hợp đồng kế toán phải nhận diện được các quy trình, quy định, các điều khoản mà giữa 2 bên giao ủy thác nhập khẩu và bên nhận ủy thác nhập khẩu được hưởng và các trách nhiệm và nghĩa vụ mà 2 bên phải thực hiện.

Kế toán phải nắm bắt được các thông tin, quy định của nhà nước về bên nhận ủy thác nhập khẩu trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đồng thời bên nhận ủy thác được hưởng quyền lợi gì từ bên giao ủy thác. Khi doanh một công ty, tổ chức, hay cá nhân ủy thác nhập khẩu thì kế toán phải thực hiện các công việc sau:

Đối với hợp đồng ủy thác

Kế toán phải thực hiện việc soạn thảo hợp đồng ủy thác giữa 2 bên là bên giao thủ thác nhập khẩu và bên nhận ủy thác nhập khẩu. Nội dụng hợp đồng ủy thác nhập khẩu được quy định như sau:

Các bên tham gia ủy thác nhập khẩu phải ký kết hợp đồng với nhau, theo các quy định có trong điều khoản của hợp đồng ủy thác nhập khẩu ( bao gồm bên giao ủy thác nhập khẩu và bên nhận ủy thác nhập khẩu ) về nghĩa vụ của mỗi bên tham gia.

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu cũng được coi là hợp đồng thương mại, vì thế hợp đồng ủy thác nhập khẩu phải nằm trong sự điều chỉnh, quản lý của luật kinh doanh trong nước ( luật thương mại ).

Hợp đồng này là căn cứ để thực hiện việc giao thương giữa bên bán và bên mua hàng hóa, sản phẩm mà người bán chính là các đối tác thương gia nước ngoài, vì vậy bản hợp đồng nay vừa phải thực hiện đúng các quy định đối với các loại hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu, vừa phải tuân thủ các quy định về luật kinh doanh trong nước, luật kinh doanh quốc tế và luật của nước có hàng hóa xuất khẩu.

Đồng thời kế toán cũng phải biết trách nhiệm của bên giao ủy thác nhập khẩu và bên nhận ủy thác nhập khẩu bao gồm những gì.

Tài khoản sử dụng để hạch toán

Các loại tài khoản mà kế toán bên nhận ủy thác sẽ phải sử dụng bao gồm:

Tài khoản 1112, 1122 : là tài khoản dùng cho giao dịch bằng tiền mặt bằng ngoại tệ hoặc giao dịch chuyển khoản bằng ngoại tệ và được xác định theo tỷ giá thực tế mua, Loại tài khoản này sẽ được ghi tăng trong trường hợp nhận tiền ứng trước của bên giao ủy thác để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa và tăng đối với tài khoản 3388 ( các khoản phải trả – phải nộp khác ), các loại phí phát sinh trong quá trình nhận ủy thác mà bên giao ủy thác sẽ phải trả. Loại tài khoản này sẽ giảm trong trường hợp khi chuyển tiền đi để ký quỹ mở L/C nhưng tăng đối với tài khoản 244 ( nhận ký quỹ, ký cược ) và tài khoản 635 ( nếu chênh lệch về tỷ giá hối đoái ); thanh toán tiền hàng cho người người nước ngoài về số hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu, và các khoản chi phí phải trả khác như : tiền thuế; tiền thuê kho, sân, bãi, tiền vận chuyển mà bên nhận ủy thác nhập khẩu phải chịu;

Tài khoản 131 ( phải thu của khách hàng ) và tài khoản 5113 ( doanh thu cung cấp dịch vụ ): cả 2 loại tài khoản này được ghi tăng trong trường hợp bên giao ủy thác nhập khẩu thanh toán tiền hoa hồng được hưởng cho bên nhận ủy thác nhập khẩu.

Ngoài ra còn có các tài khoản như 33311 ( các loại thuế mà bên nhận ủy thác pải nộp hộ ), 515 ( doanh thu tài chính do chênh lệch tỷ giá hối đoái ), 641 ( chi phí bán hàng do bên nhận ủy thác chịu ),…

Đặc biệt đối với tài khoản 131 và tài khoản 5113 phải ghi chi tiết cho từng đơn vị giao ủy thác nhập khẩu để thuận tiện trong việc theo dõi.

Kết luận

Đối với vấn lĩnh vực xuất nhập khẩu là một lĩnh vực có nhiều vấn đề cần phải giải quyết và những vấn đề đó rất phức tạp, đòi hỏi người kế toán các đơn vị phải có trình độ chuyên môn để thực hiện tốt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của mình. Vì vậy, trong quá trình làm việc người kế toán phải cố gắng học hỏi, rèn luyện thêm kỹ năng nghiệp vụ cho mình, đồng thời phải thường xuyên tìm hiểu các thông tư quy đinh liên quan đến vấn đề xuất nhập khẩu để đảm bảo cho quá trình nhập khẩu, vận chuyển, lưu thông hàng hóa được diễn ra một cách bình thường.

8

No Responses

Write a response