Chính Sách Thuế Đối Với Các Công Ty Start Up

Hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mạnh với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp hay các nhà đầu tư. Chính phủ có lẽ là tác nhân có ảnh hưởng lớn nhất đến hệ sinh thái khởi nghiệp và chính sách thuế chính là phương pháp để Chính phủ điều hành và tác động đến hệ thống sinh thái khởi nghiệp. Cùng tìm hiểu về những tác động thông qua chính sách của Chính phủ làm sao giúp chính phủ có khả năng trở thành tác động có hiệu quả với hệ thống sinh thái khởi nghiệp qua bài viết này nhé.

Nhận Thức Về Hệ Sinh Thái Và Chủ Thể Của Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hệ sinh thái khởi nghiệp chính là điều kiện, môi trường với các cá nhân tổ chức, doanh nghiệp và xã hội liên kết với nhau nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng và phồn vinh của nền kinh tế. Từ khái niệm chúng ta có thể kết luận được chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiêp gồm ba nhóm như : các Doanh nghiệp khởi nghiệp; các đối tượng hỗ trợ các doanh nghiệp gồm các chính phủ, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức ươm mầm, các chuyên gia cố vấn và cuối cùng là các nhà đầu tư khởi nghiệp gồm các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư “ thiên thần” và tổ chức thúc đẩy kinh doanh.

Những Điểm Mới Trong Chính Sách Thuế Đối Với Công Ty Khởi Nghiệp

Mỗi một đối tượng chủ thể có liên quan của hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam lại có những chính sách thuế khác nhau nhằm đảm bảo trách nhiệm của mỗi chủ thể và giúp cho các chủ thể có thể đoàn kết hợp tác làm việc vì lợi ích chung của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp áp dụng nhiều chính sách thuế liên quan thuế suất thuế thu thấp với nhiều doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư, đồng thời thực hiện miễn thuế đối với một số khoản thu nhập trong doanh nghiệp và cuối cùng là chính sách trong việc cho phép doanh nghiệp được trích tốt đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Đối với những nhà đầu tư Doanh nghiệp cũng cần có một hệ thống chính sách của Chính phủ cần được thực hiện nghiêm túc như chuyển nhượng vốn phải nộp thuế TNDN với thuế suất lên đến 20% đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn áp dụng với các doanh nghiệp, tổ chức; còn với các cá nhân là các nhà đâu tư thì cần chuyển nhượng thuế suất 20% trên thu nhập từ chuyển nhượng góp vốn.

Đối với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, vì chưa có được nhận định rõ ràng về tổ chức hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp nên Chính phủ mới chỉ đưa ra một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển như miễn thuế nhập khẩu với các mặt hàng hóa máy móc, thiết bị , phụ tùng. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, còn gặp một số vấn đề cần đưa ra những phương án giải quyết như: Chưa có chính sách đặc thù với các doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung và quy định về chính sách thuế nói riêng; thêm vào nữa chính sách thuế lại chưa có sự phân biệt theo hướng dành ưu đãi cao hơn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp….

Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Cho Phù Hợp Với Các Start UP

Để thực hiện điều chỉnh chính sách một cách phù hợp nhất cần xây dựng một chính sách đặc thù cho doanh nghiệp khởi nghiệp và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, rồi sau đó có những quy định cụ thể, chi tiết hơn theo hướng đặc thù hơn, ưu đãi hơn. Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp cần áp dụng những mức ưu đãi thuế cao hơn so với các doanh nghiệp khác và cho phép chuyển lỗ không giới hạn thời gian. Đối với các đối tượng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp cần miễn thuế nhập khẩu các hàng hóa, áp dụng thuế suất ưu đãi 105, áp dụng những quy luật về việc giảm thuế . Đối với các nhà đầu tư khởi nghiệp cần thiết kế mục tiêu hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư khởi nghiệp, có thêm những thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế và kế toán. Bên cạnh đó, để doanh nghiệp sinh thái khởi nghiệp thành công thì Chính phủ cũng nên tập trung vào các biện pháp hỗ trợ để doanh nghiệp có thể tiếp nhận các khoản vay tín dụng tốt hơn.

46

No Responses

Write a response